ALLERJİK RİNİT NEDİR ?

ALLERJİK RİNİT NEDİR ?
24 Ekim 2014 tarihinde eklendi, 748 kez okundu.

saman-290x160

  • ALLERJİK RİNİT NEDİR ?

Allerjik rinit, burunda salgı ve burun  mukozasında  eozinofil, bazofil ve mast hücreleri gibi allerji hücrelerinin artması ile karakterize bir hastalıktır.

Allerjik rinit en sık görülen allerjik hastalıktır ve tüm populasyonun %10-20’sini etkilediği düşünülmektedir. Duyarlı olunan allerjenle karşılaşma tüm allerjik rinitlilerde nazal kaşıntı, aksırık, burun tıkanıklığı ve burun akıntısı gibi sık görülen yakınmalar yanında damakta, kulakta, boğazda kaşıntı, baş ağrısı, halsizlik, hipozmi, kulaklarda tıkanıklık, gibi daha seyrek görülen yakınmalara neden olur. Allerjik rinit klinik görünümü açısından yıl boyu görülen perennial alerjik rinit ile mevsimsel allerjik rinit olmak üzere iki alt başlıkta incelenmektedir. Sağlıkla ilgili yaşam kalitesini araştıran çalışmalar bir çok hastalığa göre daha az gürültülü bir kliniğe sahip bu durumun günlük yaşamda önemli sıkıntılara neden olduğunu ortaya koymuştur. Günümüz tedavi olanakları allerjik riniti kür etmese bile hastaların yaşam konforunu önemli oranda düzeltebilme gücüne sahiptir.
        

  • ALLERJİ NEDENLERİ

Allerjik Rinitin genetik özellikler, yoğun kent yaşamı ve bunun beraberinde getirdiği çevresel maruziyetlerin artması sonucunda toplumda giderek artan sıklıkta görülmektedir. Değişen toplumlarda allerjik rinit görülme sıklığı % 10 ile % 20 arasında olduğu bildirilmektedir. Allerjik Rinit her hangi bir yaşta başlayabilir. Yaşamın altıncı ayından yaşlılığın ileri dönemlerine kadar olabilir. Tipik olarak 40 yaşından önce ve genellikle 12-15 yaşları arasında başlar.

 

  • ALLERJİK RİNİT SINIFLANDIRILMASI

Allerjik Rinit; klinik olarak ikiye ayrılmaktadır :

  1.        Mevsimsel Allerjik Rinit ( Hay Fever, Saman nezlesi): En sık nedeni polen allerjisidir. Polen alerjeni kaynağı ise ağaçlar, çimen ve otlardır. Sıklıkla çocukluk ya da ergenlik döneminde gelişir. Oküler ve nazal semptomlar sıklıkla bir aradadır. Sıcak ve kuru günlerde, polen sayısının artmaya başladığı sabah saatlerinde daha belirgin olur. Yağmurlu günlerde ise semptomlar azalır.
  2.       Perennial Allerjik Rinit ( Yıl boyu süren); semptomlar yıl boyu sürer, erişkinlerde daha sık görülmektedir. Nazal obstrüksiyon ve bunun yol açtığı komplikasyonlar (ağızdan nefes alma, seröz otitis media, koku almada azalma) sık görülmektedir. En önemli nedeni akar allerjisidir. Tropik ve alt tropik ülkelerde ise yıl boyu süren rinitin en sık nedeni polen alerjisidir.
  •  TANI

Allerjik rinitte tanı hikaye ile başlar. Detaylı bir anamnez teşhisin temelidir. Burada; semptomlar (tıkanıklık, hapşırık, kaşıntı, akıntı ve periodisite), nazal semptomlara eşlik eden başka yakınmaların varlığı (bronş hiperreaktivitesi, sinüs, kulaklar, göz ,deri) presipite eden faktörler(örneğin çiçekler, ilaç veya gıdalar) kişisel veailesel atopi ev ve iş ortamı, yatak malzemeleri, ev hayvanı olup olmadığı ve hobileri sorgulanmalıdır. Semptomlar burun tıkanıklığı, kaşıntı, hapşırık ve akıntı olmasına karşılık major semptom kişiden kişiye değişir. Ayrıca nazal semptomları kişilerin algılaması ve tolere etmesi de farklılık gösterir. Bazıları birkaç hapşırık için doktora gelirken bazıları yıllarca süren burun tıkanıklığını önemsemez. Konjonktival semptomlar; kaşıntı, kızarıklık ve göz yaşarması genelde allerjik rinite eşlik eder.

  •  TEDAVİ

 Hasta eğitimi:

Tedavinin en önemli aşamasıdır. Zaman ayırıp hasta ile hastalığın doğası, tedavi beklentileri, yakınmaların yoğunluğuna göre tedavide ne gibi değişiklerin yapılacağı, ilaç kullanma teknikleri ve ilaçların olası yan etkilerinin tartışılması hastaların tedaviye uyumunu arttırmakta ve hekim- hasta arası güvenin oluşmasını sağlamaktadır.

 

  • Allerjenden sakınma:

Genel bir kural olarak polenler ve mantar sporları gibi dış ortam allerjenleri ile temasın kontrolü, ev içi allerjenlerin kontrolünden daha güçtür. Hastaların yakın ortamlarda bu allerjenlerin kaynağı olmasa bile allerjenlerin kilometrelerce uzaktan rüzgar ile gelebileceği hatırlanmalıdır. Ne yapılırsa yapılsın bazı karşılaşmaları önlemek mümkün olmayabilir. Ancak temas miktarının azaltılması bile hastanın yaşam konforunda ve ek ilaç kullanma gereksiniminde önemli iyileşmeler sağlayabilir. Özetle hastaların polen oluşturan kaynaklardan uzak durmaları (polen mevsiminde pikniğe ve açık havaya çıkmaktan sakınılması gibi), evde veya arabada kapı ve pencerelerin polen mevsimi boyunca kapalı tutulması, çim biçmek gibi aktivitelerden sakınılması, gerekirse maske takılması ve tüm bunlara karşın kapalı ortamda (evde veya arabada) yakınmaları fazla olanlarda hava temizleyicilerin kullanılması önerilebilir. Özellikle kuru ve rüzgarlı havalarda havadaki polen yükünün en yüksek seviyeye çıktığı, yağışlı havada polenlerin yere ineceği mutlaka hastalara anlatılmalı ve açık havaya ne zaman çıkacakları belirtilmelidir.

  •  MEDİKAL TEDAVİ

 Antihistaminikler, dekonjestanlar, mast hücre stabilizörleri, kortikosteroidler, antikolinerjikler gibi çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır.

Günümüzde immünoterapi yöntemi de gittikçe popüler olmaya başlamıştır.
Sağlıklı Günler Dileğiyle…

KBB Uzman Dr. Rauf Oğuzhan Kum

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git