ŞİİR SANATTIR

ŞİİR SANATTIR
8 Ekim 2014 tarihinde eklendi, 1.723 kez okundu.

antoloji

ŞİİR SANATTIR

Edebiyat, güzel sanatların bir koludur. Sanat, estetiğin ve orijinalliğin esas olduğu bir algılama biçimi, sanat eseri ise aynı anlayışla düzenlenmiş bir bütündür. Bütün bunlar eseri yaratan sanatçının sübjektif ve bireysel seçimlerinden ortaya çıkmaktadır.  Herhangi bir konuda yapılan eserler, yalnızca yapan sanatçıya aittir ve diğerleri ile benzerlik taşımazlar. Edebiyat sanatı; duygu düşünce ve hayallerin, olayların ve diğer unsurların, okuyanda estetik haz uyandıracak tarzda, özgün bir biçimde kelimelerle anlatılması demektir.

İnsanoğlunun ilk edebi anlatımları şiirle başlamıştır. Şiir, dilin doğusuyla oluşmaya başlayan, bütün edebiyatın türlerine kaynaklık eden en eski edebiyat türüdür. Başlangıçta büyülü ve gizemli bir anlam yüklenmiş;  özellikle sözlü edebiyat dönemlerinde iletişimin en güçlü yolu olmuştur. Şiiri diğer türlerden ayıran en önemli fark, gerçeği imgelerle anlatması ve her okuyanda farklı bir etki, izlenim, çağrışım yaratmasıdır. Şiirdeki anlatımı düz yazıdan ayıran yegâne özellik, şairin sözcüklerin ezgisini yakalamasıdır. İlk anda müzikal etkiyi sağlayan şeyin ölçü ve uyak olduğu düşünülebilir ama modern şiirde bu türden biçimsel öğelerin hiç kullanılmadığını bilmek gerekir.  Edebi bir eserin, diğer sanat türlerinden ayrıştığı bir diğer nokta da görerek ya da dokunarak değil de ancak düşünce yoluyla algılanabilmesidir. Yüzyıllar boyu şiire farklı tanımlar yapılsa da aslında tam olarak kesin bir tanıya sahip değildir; ancak yapılan her tanım şiir gerçeğinin farklı yanlarına açıklık getirmiştir Öyle ki her yazar, şiiri farklı tanımlamıştır. Bunlardan bir kaçını örnekleyecek olursak, şiirin nasıl bir büyüye sahip olduğunu anlamak sanıyorum daha kolay olacaktır:

“Şiir, büyük zekâların rüyalarıdır.” Lamartine

“Şiir, sesle anlam arasında uzayıp giden kararsızlıktır.” Paul Valery

“Şiir, konuşma ile susmayı bir araya getirmektir.”  Thomas Cariyle

“Şiir, sözcüklerle güzel biçimler kurma sanatıdır.” Cahit Sıtkı Tarancı

“Şiir, nesre (düzyazıya) çevrilmesi mümkün olmayan nazımdır.”  Ahmet Haşim

Günümüzde yazılan şiirlerin birçoğu, maalesef şiiri sanat olmaktan çıkarmış, edebiyatın göz bebeği olan şiire büyük ölçüde zarar vermiştir. Hâlâ eski şairlerden ilham alarak, esinlenmenin ötesinde benzer özellik taşıyan şiirler, bu türü özgünlükten uzaklaştırmış ve şiir okuyucusunun şiirden soğumasına sebep olmuştur. Elbette özgün tarzda şiir yazan sanatçılarımız da vardır. Fakat genel olarak şiirin otoritesinin sarsılması sonucu maalesef onlarda hak ettikleri değeri görmemektedirler. Şiirin hak ettiği saygınlığını yeniden kazandırabilmek, şiiri okuyucuya yeniden sevdirebilmek gayesiyle hazırlanan bu kitapta değerli kalemlerin eserlerini bir araya topladık ve siz değerli okuyucularımızın beğenisine sunduk. “ Şiir sanattır.” Teması altında “ Gönül Dergâhı” adıyla, büyük bir titizlikle hazırlanan bu antolojinin amacına ulaşması ise tek gayemiz.

Editör: Ayla KAPICI

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git